Monday, October 21, 2019

Vasaras pasākumu plānošana

Tikšanās Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja telpās ar Lisu, Nielsu, Jolantu, Lolitu, Ilzi. Tika plānoti vasaras pasākumi 2020 Rites Tautskolā.