Biedrība "Prickly Pear"

(Sabiedriskā labuma statusa ieguvēja)
Vienotais reģistrācijas numurs:
40008201063

AS Nordea Bank
LV10NDEA0000083768408

Valdes locekle
Ilze Dilāne
25608690