Ziedot - to donate

Apsveriet iespēju ziedot PMMS Cronquist papīra liešanas darbnīcai.
Consider donating to PMMS Cronquist Paper Studio.

Ziedotāju saraksts/ List of donors
The Cronquist Family (Sweden)
The Lions Oslo Tveita (Norway)
Sarmite Pukitis (ASV)
BT1 (Latvija)
Tipogrāfija McĀbols (Latvija)
Ieva Ramiņa (Latvija)
SIA Jelgavas tipogrāfija (Latvija)
SIA BALTA eko (Latvija)
**************************************************************************
Ziedojumu konta informācija/ Donation account information

LATVISKI
Mākslas biedrība "Prickly Pear"
(Sabiedriskā labuma statusa ieguvēja, kas ļauj piemērot juridisko personu ziedojumiem nodokļu atlaides.)
Vienotais reģistrācijas numurs:
40008201063

AS Luminor Bank
LV66RIKO0000083768408

Valdes locekle
Ilze Dilāne
ilze.dilane@gmail.com
25608690
Maksājuma uzdevumā LŪDZU norādiet sekojošo:
Papīra liešanas darbnīcas Cronquist telpu renovācijai
vai
Papīra liešanas darbnīcas aprīkojuma pilnveidošanai
vai
Ziedojums Rīgas Pašvaldības bērnu un jauniešu centra Imanta, bērnu papīra liešanas nodarbībām
vai
Ziedojums mobīlajām papīra darbnicām
vai
Ziedojums stipendijām papīra liešanas kursu apmeklēšanai

Paldies!

IN ENGLISH
Art Society "Prickly Pear"
Registration number:
40008201063

AS Luminor Bank
LV66RIKO0000083768408

Board member
Ilze Dilāne
ilze.dilane@gmail.com
25608690
Payment order information PLEASE include the following:
Papīra liešanas darbnīcai Cronquist (for Cronquist Paper Studio development)

Thank you!