Friday, June 14, 2013

Martas Prēdeles diplomdarbs (Rīgas Dizaina Mākslas vidusskola)

Marta savā diplomdarbā izgatavoja papīra traukus, kas ir domāti kā vienreizējās lietošanas trauku komplekta idejas piedāvājums, bet ar RTU atklāto pārklājumu traukus ir iepējams lietot vairākas reizes. Traukiem papīra masa izgatavota no otreiz pārstrādāta papīra (šrēdēti Mākslas akadēmijas iesniegumi) un dažādu augu piejaukumiem.
Speciāli piestrādāts pie trauku formas, lai būtu vieglāk noturēt rokā un arī krūzīti ir iespējams novietot uz šķīvīša malas. Papīru priekš traukiem Marta izgatavoja PMMS Cronquist papīra darbnīcā, Graudu ielā 59.

Diplomdarba aizstāvēšanas brīdī