Friday, November 15, 2013

Lekcija par gūto pieredzi papīra liešanā ASV Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājiem un audzēkņiem