Monday, April 14, 2014

Bērnu veidoto animācijas filmu pirmizrāde

PMMS papīra liešanas 3. grupas bērni Justīne, Darja, Mārcis, Roberts, Sara izveidoja animācijas filmu Lineta un Dalfijs, kura ir apskatāma blogā pie ievada video