Saturday, June 11, 2016

Tālākizglītības kursi Papīra izgatavošana no kozo

Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā
2016. gada 10.un 11. jūnijā plkst. 10:30-14:30 (divu dienu kursi)