Sunday, August 7, 2016

Mozaīka Ritē

Ritē šogad pirmo reizi vadīju mozaīkas kursu, kas izvērtās par ļoti produktīvu mozīkas darbnīcu, tās rezultātā tapa apmēram 30 mozaīkas darbi.