Wednesday, March 22, 2017

Reģionālā televīzija viesojas papīra darbnicā Cronquist

Top raidījums "Es varu būt zaļš". Filmēšanā piedalījās 1.b klases audzēknes, izgatavojot papīru no papīra masas, kas sagatavota no džinsu biksēm.

No comments:

Post a Comment