Friday, August 4, 2017

Mozaīkas un veselīgas ēst gatavošanas kursi Rites tautskolā

Mozaīkas kursi notika Ilzes Dilānes vadībā

Veslīgo est gatavošanu vadījā Līga

Kārtējā garšīgā kūka, kura tapusi Līgas vadībā

Dāņu viesu gatavotās vakariņas

Noslēguma pasākums
  


1 comment: